Crez și Valori

Noi credem că Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor (Gen. 1:1).

Noi credem că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său (Gen. 1:27), dar Adam şi Eva s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și au păcătuit aducând păcatul în lume (Rom. 5:12). Încă de atunci, toţi oamenii au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu (Romani 3:23).

Noi credem că Isus Hristos a murit pentru păcatele întregii lumi, a înviat dintre cei morti şi oferă salvare tuturor celor care cheamă Numele Lui şi își pun credinţa în El (Ioan 3:16). El este singura cale spre mântuire şi doar în Persoana Lui pot fi mântuiți oamenii (Faptele Apostolilor 4:12).

Noi credem că oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit (Romani 10:13), dar că oamenii au nevoie să audă de Isus, pentru a putea apela la El (Rom. 10:14,15).

Noi credem că Isus Hristos vrea să fie Domn al vieţii noastre, nu doar Salvatorul (Rom. 10:9). Ca rezultat, avem nevoie să murim noi înşine, să lepădăm totul, să trăim o viață de sfințenie, să luăm crucea și să Îl urmăm (Luca 14:27). Noi trebuie să fim ceea ce vrea El să fim, să facem ce vrea El să facem și să mergem acolo unde ne trimite (Is. 6:8).

Noi credem că Isus Hristos a trimis Duhul Sfânt pentru a ne împuternici să facem lucrurile pe care El le-a făcut (Faptele Apostolilor 1:8). Aşa cum Tatăl L-a trimis pe Fiul Său în lume, acum El ne trimite pentru a fi ambasadori ai Lui într-o lume pierdută  (Ioan 20:21). Duhul Sfânt ne dă daruri şi ne ajută să aducem roade în scopul de a îndeplini voia lui Dumnezeu (1 Corinteni 12:11,12.).

Noi credem că Biblia este Cuvântul inspirat, suficient, infailibil al lui Dumnezeu şi standardul prin care noi ar trebui să trăim (1 Tim. 3:16).

Noi credem ca dragostea însumează toata legea. Trebuie să Îl iubim pe Dumnezeu cu tot ceea ce suntem și să ne iubim aproapele nostru ca pe noi înşine (Matei 22:37-39). Prin dragostea noastră unul față de altul vor şti că noi suntem ucenicii Săi (Ioan 13:35).

Noi credem că fiecare credincios în lume reprezintă o parte din trupul lui Hristos și că voia lui Dumnezeu pentru biserica Lui este să fie unită în dragostea Lui, astfel încât lumea să ştie adevărul și să Îl cunoască pe El (Ioan 17:23).

Noi credem că responsabilitatea Bisericii este să ducă Evanghelia în întreaga lume ca o mărturie la toate neamurile, glorificând astfel Numele Lui (Matei 24:14). Fiecare membru în trupul lui Hristos, Templul Lui, trebuie să ia parte la construirea împărăţiei şi vestirea Evangheliei la orice făptură, făcând ucenici, botezându-i, şi învăţându-i să asculte tot ceea ce a învăţat Isus (Matei 28:18-20).


Iubește oamenii când așteaptă și când merită cel mai puțin.

Roagă-te ca și când depide de Dumnezeu și lucrează ca și când depinde de tine.

Nu îi poți da lui Dumnezeu mai mult decât are. Când dai cuiva, nu te aștepta la răsplată. Dăruiește în ascuns.

Iartă chiar și când nu ți se cere iertare.

Du-te întotdeauna o milă în plus.

Să joci sigur este riscant.

Jertfește tot ce ai, mai ales pe tine pentru alții, fiindcă oricum tot ce ești și ai este de la Dumnezeu.

Fă bine celui ce îți face rău

Slujește în smerenie.

Fii gata să plângi cu cei ce plâng.