Category: Diverse

2% pentru Tumaini

Posted by Administrator in Diverse tagged with Tags:

Direcţionează 2% din impozitul tău pe venit pentru susţinerea acţiunilor şi programelor Tumaini!

decl230

Vizualizează și descarcă de aici:

Formularul 230

declaratia230

Formularul 200

formularul 200

Ce este 2%?

Sistemul 2% permite contribuabililor, persoane fizice, să direcţioneze 2% din impozitul lor pe venit către o entitate nonprofit. Este un sistem prin care cetăţenii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întâmplă cu impozitele lor (conform dispoziţiilor art. 57, alin.4 din Legea 571/2003).  Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau o donaţie, ci este o parte a bugetului de stat direcţionată de către fiecare cetăţean în parte spre sectorul non-guvernamental. Puteţi direcţiona această sumă către o singură organizaţie non-profit depunând/expediind formularul aferent până la data de 15 mai 2012.

Ce trebuie să faceţi?

1. Dacă aţi realizat în anul 2011 venituri din salarii sau pensii (valabil numai pentru pensiile mai mari de 1.000 RON), veţi completa Formularul 230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual;

2. Dacă aveţi venituri din alte surse (cedarea folosinţei bunurilor, activităţi independente – profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, activităţi comerciale, etc.) veţi completa Formularul 200 – Declaraţie specială privind veniturile realizate în anul 2011, la toate capitolele aferente tipului de venit obţinut.

Ce date veţi completa?

În formular este necesar să completaţi datele de identificare ale contribuabilului (cu numele, iniţiala tatălui, prenumele, codul numeric personal) şi adresa domiciliului dumneavoastră fiscal.

Restul datelor necesare ne-am permis să le completăm noi (bifând căsuţa aferentă susţinerii unei entităţi nonprofit şi introducând datele de identificare ale fundaţiei noastre).

Rubrica SUMA – ar trebui completată cu suma reprezentând 2% din impozitul pe venit, virat la stat pentru anul 2011. În situaţia în care nu cunoaşteţi suma care poate fi virată, nu veţi completa această rubrică, urmând ca organul fiscal să calculeze şi să vireze suma admisă, conform legii.

Înaintea depunerii sau expedierii sale, prin scrisoare recomandată, către organul fiscal pe al cărui teritoriu se află amplasat domiciliul dumneavoastră fiscal, mai este necesar doar să completaţi data şi să semnaţi formularul. Reţineţi vă rugăm! Ultima zi de depunere sau de expediere a documentelor este 15 mai 2012.

Formularul 230 poate fi descărcat, în format PDF, de aici, iar Formularul 200 de aici.