Pe glob

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Și învăţaţi-i să păzească tot ce v’am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. (Mat 28:19-20 CNS)

Dumnezeu a pus în noi pasiunea de a merge până la marginile pământului şi ne-a trimis în Africa în misiune. Acolo am văzut şi am înteles nevoia de oameni dedicaţi care să iubească aşa cum iubeşte Dumnezeu şi să fie activi în răspândirea Evangheliei.

El încă mai cheamă şi trimite oameni în lucrare.

Scopul misiunilor pe termen scurt este conştientizarea nevoii de misionari, implicarea bisericilor locale din România şi trimiterea misionarilor pe termen lung.

Nu putem face această lucrare singuri. Avem nevoie de:

  • oameni care să poarte în rugăciune echipele care merg
  • oameni care doresc să susțină financiar lucrarea şi
  • oameni care să meargă în misiune.

Fiecare creştin poate fi implicat în misiunea mondială, în rugaciune, financiar sau mergând în misiune.